Ce trebuie sa stim despre santiunea disciplinara
sanctiune disciplinara

Pentru comiterea unei infractiuni disciplinare, adica neindeplinirea de catre angajat sau executarea necorespunzatoare a sarcinilor de munca care ii sunt atribuite din vina sa, angajatorul are dreptul de a aplica urmatoarele tipuri de sanctiuni disciplinare:

  1. remarca;
  2. o mustrare;
  3. demitere pe motive adecvate.

Legile, statutele si regulamentele de disciplina pot prevedea si alte tipuri de sanctiuni disciplinare pentru anumite categorii de angajati. Nu este permisa utilizarea sanctiunilor disciplinare care nu sunt prevazute de legile, statutele si regulamentele de disciplina.

Procedura de aplicare a masurilor disciplinare

Inainte de aplicarea sanctiunii disciplinare, angajatorul trebuie sa solicite o explicatie scrisa din partea angajatului. In cazul refuzului angajatului de a da explicatia indicata, se intocmeste un act corespunzator. Refuzul angajatului de a da o explicatie nu constituie un obstacol in calea aplicarii actiunii disciplinare.
O sanctiune disciplinara se aplica nu mai tarziu de o luna de la data descoperirii infractiunii, fara a lua in calcul perioada de imbolnavire a angajatului, sederea in concediu, precum si timpul necesar pentru a lua in considerare opiniile organismului reprezentativ al angajatilor. Pentru fiecare infractiune disciplinara, se poate aplica o singura sanctiune disciplinara .
Ordonanta (angajamentul) angajatorului privind aplicarea unei sanctiuni disciplinare este anuntata angajatului impotriva primirii in termen de trei zile lucratoare de la data publicarii. In cazul refuzului angajatului de a semna ordinul, se intocmeste un act corespunzator.

O sanctiune disciplinara poate fi atacata de un angajat in instanta

Angajatorul este obligat sa ia in considerare cererea organismului reprezentativ cu privire la incalcarea de catre conducatorul organizatiei, reprezentantii sai de legi si alte acte normative de reglementare a muncii, conditiile acordului colectiv, acordul si raportul asupra rezultatelor examinarii catre organul reprezentativ al lucratorilor. Daca faptele de incalcare au fost confirmate, angajatorul este obligat sa aplice o actiune disciplinara conducatorului organizatiei, sau adjunctilor sai, pana la concediere.
In cazul unei discipline speciale a muncii, procedura, conditiile de aplicare si tipurile de pedepse disciplinare pot fi diferite asa ca necesitatea consultarii unui avocat devine obligatorie.